Báo cáo nghiên cứu về cuộc sống và những khó khăn của trẻ em đường phố đồng tính, song tính và chuyển giới tại thành phố Hồ Chí Minh.

Nguồn: iSEE (12/2012)

Leave a comment