Tổng hợp một số quan điểm chính của Liên Hợp Quốc, cũng như các hành động cụ thể nhằm bảo vệ và thúc đẩy quyền của cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới.

Leave a comment