Tổng hợp các câu hỏi thường gặp liên quan đến pháp luật về người chuyển giới, bao gồm các vấn đề: Giấy tờ tuỳ thân, Phẫu thuật chuyển giới, Thể hiện giới,…

Leave a comment