Báo cáo nghiên cứu về kỳ thị và phân biệt đối xử của nhân viên y tế với người nam giới có quan hệ tình dục cùng giới trong việc cung cấp dịch vụ y tế cho họ tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Nguồn: iSEE (2011)

Leave a comment